Spoločenstvo vlastníkov domu č. 767 Dunajská Streda